دنیای نقره ای من این وبلاگ به این قصد ساخته شده که به تأسّی از شهرستان خرامه ( که معروف است به شهر عفاف و حجاب و شهر حضرت فاطمه) جوانان لامردی عاشق یوسف زهرا هم دوست دارند در کنار نام شهرشان ( لامرد ) نام مهدی آورده شود وشهر ما هم مثل شهر خرامه ( معروف به دلدادگان به امام مهدی (عج) شود. http://bayan2.mihanblog.com 2020-09-19T15:53:44+01:00 text/html 2013-07-04T08:47:34+01:00 bayan2.mihanblog.com بنده ی خدا گناهانم... http://bayan2.mihanblog.com/post/104 <p align="center"> خدایا گناهانم را به ریال</p><p align="center"><img style="width: 298px; height: 138px;" border="0" hspace="0" alt="" vspace="0" align="baseline" src="http://www.zendeginews.com/photoNews/f6ff7440-84e7-44db-a2db-76855e945940.jpg" width="87" height="304"><div align="left">&nbsp;</div></p><p align="center">و کارهای نیکم را به دلار</p><p align="center"><img style="width: 287px; height: 136px;" border="0" hspace="0" alt="" vspace="0" align="baseline" src="http://www.bazarkhabar.ir/Picture/20130616145326_12-9-29-10494dollar_1754351c.jpg" width="174" height="184"></p><p align="center">محاسبه فرما!!!!!!!!!!!!!!</p> text/html 2013-07-04T08:43:29+01:00 bayan2.mihanblog.com بنده ی خدا هشدار http://bayan2.mihanblog.com/post/103 <p align="center"> <img style="width: 344px; height: 530px;" border="0" hspace="0" alt="" vspace="0" align="baseline" src="http://media.afsaran.ir/sibCUe_535.jpg" width="189" height="639"></p> text/html 2013-06-29T09:40:18+01:00 bayan2.mihanblog.com بنده ی خدا به یاد همه مادران شهید... http://bayan2.mihanblog.com/post/102 <p align="center"><img style="width: 290px; height: 398px;" border="0" hspace="0" alt="" vspace="0" align="baseline" src="http://media.afsaran.ir/siBLPi_312.jpg" width="50" height="348"><div align="left">&nbsp;</div></p> text/html 2013-06-21T07:24:49+01:00 bayan2.mihanblog.com بنده ی خدا باز هم جمعه... http://bayan2.mihanblog.com/post/101 <p align="center"><img style="width: 453px; height: 336px;" border="0" hspace="0" alt="" vspace="0" align="baseline" src="http://uploadtak.com/images/o3735_JOME0.jpg" width="24" height="327"><p align="center">&nbsp;<p align="right">اول ضمیر غائب مفرد کجایی!&nbsp; </p><p align="right">ای پرسش آدینه های پر معمایم کجایی!</p> text/html 2013-06-19T06:54:13+01:00 bayan2.mihanblog.com بنده ی خدا غیبت این دانش آموزان موجه است http://bayan2.mihanblog.com/post/100 <p align="center"><img border="0" hspace="0" alt="" vspace="0" align="baseline" src="http://www.3nasl.com/theTba-Contents/Components/Contents/UserFiles/Items/52423/01.jpg"><div align="left">&nbsp;</div></p><p align="right">کلاس درس دانش آموزان فلسطینی پس از حمله ی رژیم صهیونستی به نوار غزه....</p><p align="right">غیبت این دانش آموزان موجه است....</p> text/html 2013-06-19T06:49:18+01:00 bayan2.mihanblog.com بنده ی خدا ما تا آخر ایستاده ایم http://bayan2.mihanblog.com/post/99 <p align="center"><img style="width: 459px; height: 344px;" border="0" hspace="0" alt="" vspace="0" align="baseline" src="http://1.iqed.site90.net/images/5e536083a438.jpg" width="47" height="347"><div align="left">&nbsp;</div></p> text/html 2013-06-19T06:48:10+01:00 bayan2.mihanblog.com بنده ی خدا مواظب نیستیم http://bayan2.mihanblog.com/post/98 <p align="center"><img border="0" hspace="0" alt="" vspace="0" align="baseline" src="http://mjavad514.persiangig.com/image/All4/chat%20-%20Copy.jpg" height="301"><div align="left">&nbsp;</div></p> text/html 2013-06-19T06:16:20+01:00 bayan2.mihanblog.com بنده ی خدا روزی که عزیز فاطمه(س) می آید، با خامنه ای به کربلا می آییم http://bayan2.mihanblog.com/post/97 <p align="center"><img style="width: 386px; height: 309px;" border="0" hspace="0" alt="" vspace="0" align="baseline" src="https://lh3.googleusercontent.com/-FYAfrJB76ek/UEuuH7zZ55I/AAAAAAAAAYc/65CrTzxegwA/s467/0g4kr6w8e348jzcsx2.jpg" width="13" height="374"><div align="left">&nbsp;</div></p><p align="right">دیگر چه بگویم.... عکس و متنش بیانگر همه ی غصه هاست....</p> text/html 2013-06-19T06:09:44+01:00 bayan2.mihanblog.com بنده ی خدا موافقید؟ http://bayan2.mihanblog.com/post/96 <p align="center"><img style="width: 428px; height: 332px;" border="0" hspace="0" alt="" vspace="0" align="baseline" src="http://khaleghdad.persiangig.com/%D8%A7%D9%86%D8%AF%DA%A9%DB%8C%20%D8%AA%D8%A7%D9%85%D9%84.jpg" width="83" height="240"><div align="left">&nbsp;</div></p><p align="right">موافقید؟؟؟؟</p> text/html 2013-06-18T20:06:28+01:00 bayan2.mihanblog.com بنده ی خدا جهان اول کجاست: http://bayan2.mihanblog.com/post/95 <p align="center"><img style="width: 349px; height: 349px;" border="0" hspace="0" alt="" vspace="0" align="baseline" src="http://media.afsaran.ir/sitQIv_480.jpg" width="38" height="325"><div align="left">&nbsp;</div></p><p align="right">جهان اول جاییست که عکاسانشان برای جایزه از گرسنگان جهان سوم فقط عکس میگیرند...</p> text/html 2013-06-16T20:10:49+01:00 bayan2.mihanblog.com بنده ی خدا ایران حماسه ساز http://bayan2.mihanblog.com/post/94 <p align="center"><img style="width: 399px; height: 378px;" border="0" hspace="0" alt="" vspace="0" align="baseline" src="http://www.nasimonline.ir/Images/News/Larg_Pic/25-3-1392/IMAGE635068919849282000.jpg" width="84" height="204"><div align="left">&nbsp;</div></p><p align="right">بیست و چهارم خرداد ماه، روز سراسر حماسه ی ملت شریف ایران بر شما هموطنان عزیزم و بازدیدکنندگان این سایت تبریک عرض میکنم.</p> text/html 2013-06-15T08:53:28+01:00 bayan2.mihanblog.com بنده ی خدا قابل توجه رئیس جمهور بعدی ......... http://bayan2.mihanblog.com/post/93 <p align="center"><img style="width: 362px; height: 700px;" border="0" hspace="0" alt="" vspace="0" align="baseline" src="http://media.afsaran.ir/siFTrB_466.jpg" width="14" height="700"><div align="left">&nbsp;</div><p></p> text/html 2013-06-15T08:00:15+01:00 bayan2.mihanblog.com بنده ی خدا جملاتی برای آرامش ذهن http://bayan2.mihanblog.com/post/91 <p style="text-align: justify; margin-left: 0px;" dir="rtl" align="center"><font face="Tahoma"><font style="font-size: 10pt;" color="#000000" face="Tahoma"><img style="width: 425px; height: 421px;" border="0" hspace="0" alt="" vspace="0" align="baseline" src="http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQE3i6omWOJXKAJVPC-BzwAPN9EaVQNnXas0UUx1TWL7kLwnFrd" width="168" height="267"><div align="center">&nbsp;</div></font></font></p><p style="text-align: justify; margin-left: 0px;" dir="rtl" align="center"><font face="Tahoma"><font style="font-size: 10pt;" color="#000000" face="Tahoma">ما همان افکارمان هستیم، اگر نتوانیم افکارمان را تغییر دهیم می توانیم هیچ تغییر دیگری ایجاد کنیم. شما قطاری از افکار دارید که هنگام تنهایی، سکوت و زمانی<font face="Tahoma"><font style="font-size: 10pt;" color="#000000" face="Tahoma">&nbsp;</font></font>که غرق در افکارتان هستید سوار آن می شوید. ارزشی که برای خودتان قایل هستید و شادی هایی که در زندگی دارید همه بستگی به جهتی دارند که قطار به آن سو در حرکت است.</font></font><font face="Tahoma"><font style="font-size: 10pt;" color="#000000" face="Tahoma"></font></font></p><font face="Tahoma"><font style="font-size: 10pt;" color="#000000" face="Tahoma"> <p style="text-align: justify;">اگر واقعا می خواهید در زندگیتان تغییری ایجاد کنید باید ابتدا ذهن و افکارتان را تغییر دهید و آن را از هر نوع تفکر آزاردهنده ای که شما را به عقب می راند پاک کنید. در این مطلب جملاتی گردآوری شده که به شما کمک می کنند بتوانید ذهنتان را آزاد کرده و تغییرات دلخواهیتان را در زندگی ایجاد کنید.</p></font></font><font size="2"> </font><div style="text-align: center;"><font face="Tahoma"><font style="font-size: 10pt;" color="#000000" face="Tahoma"> <p style="text-align: justify; color: rgb(39, 78, 19);"><font color="#c0c0c0" size="4"><span style="color: rgb(56, 118, 29);">جملاتی که به زهنتان آرامش میبخشد </span></font><font size="4"><br></font></p></font></font></div><font face="Tahoma"><font style="font-size: 10pt;" color="#000000" face="Tahoma"> <p style="text-align: justify;"><span style="color: rgb(153, 51, 0);">1-</span> شما ساخته شده اید که فقط یک انسان باشید، انسانی که خودتان تصمیم گرفته اید باشید. </p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: rgb(153, 51, 0);">2-</span> کارهای خوب انجام دهید و احساس خوبی داشته باشید، کارهای بد انجام دهید و احساس بدی داشته باشید، این قانون ساده زندگی است</p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: rgb(153, 51, 0);">3- </span>شما همانی هستید که امروز انجام می دهید نه آنی که تصمیم دارید فردا انجام دهید.</p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: rgb(153, 51, 0);">4-</span> همه ما تصمیم می گیریم اما در نهایت تصمیم ها ما را می سازند.</p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: rgb(153, 51, 0);">5- </span>آنچه می تواند تغییرات اساسی ایجاد کند کاری نیست که شما گاهی انجام می دهید، بلکه کارهایی که طبق برنامه انجام می دهید و قانون دارند می توانند تغییر ایجاد کنند </p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: rgb(153, 51, 0);">6- </span>با خودتان صادق باشید، هرگز خودتان را به خاطر کارهایی که انجام داده اید و احساس خوبی به آنها داشته اید سرزنش نکنید.</p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: rgb(153, 51, 0);">7- </span>کاری را که اطمینان دارید درست است انجام دهید.</p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: rgb(153, 51, 0);">8- </span>تا زمانی که از خودتان راضی نباشید هیچ مقدار پولی نمی تواند شما را خوشحال کند.</p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: rgb(153, 51, 0);">9-</span> اگر در قلبتان احساس آرامش می کنید مطمئن باشید که کار درستی انجام داده اید.</p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: rgb(153, 51, 0);">10-</span> نگران نباشید که دیگران فکر می کنند اهداف شما رویایی و غیرمنطقی به نظر می رسند. بیشتر اوقات ایده های رویایی همان هایی هستند که جهانی را به شگفتی وامی دارند.</p></font></font> text/html 2013-06-15T07:48:41+01:00 bayan2.mihanblog.com بنده ی خدا اعتماد http://bayan2.mihanblog.com/post/90 <p align="center"><img style="width: 353px; height: 349px;" border="0" hspace="0" alt="" vspace="0" align="baseline" src="http://img.tebyan.net/Medium/1391/09/b508f145bd97499ba56dc768105b857c.jpg" width="26" height="300"><div align="left">&nbsp;</div></p><p align="right">به تعظیم مردم اعتماد&nbsp;نکن. تعظیم آنان همانند خم شدن دو سر کمان است که هر چه به هم نزدیک شوند تیرش کشنده تر است...!!!</p> text/html 2013-06-10T06:42:45+01:00 bayan2.mihanblog.com بنده ی خدا مترسک http://bayan2.mihanblog.com/post/89 <p align="center"><img style="width: 326px; height: 306px;" border="0" hspace="0" alt="" vspace="0" align="baseline" src="http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcS_xK-lz7r38EB9Ts3Z4oeSDJnM1qJmOxylmIBBiRryEYdyBtQ9YA" width="88" height="239"><div align="left">&nbsp;</div></p><p align="right">مترسک را تفنگ دادیم تا از مزرعه حفاظت کند، اما وقتی فهمید قدرت دست اوست "اربابمان" شد.</p> text/html 2013-06-03T06:38:32+01:00 bayan2.mihanblog.com بنده ی خدا مسابقه ماهانه نقره ای http://bayan2.mihanblog.com/post/88 <P align=center><IMG style="WIDTH: 421px; HEIGHT: 232px" border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://www.asemoni.com/img/match_asemoni.jpg" width=603 height=244></P> <P>سلام خدمت همه دوستان بزرگوار. مسابقه نقره ای این سایت به صورت ماهانه برگزار می شه و به 10 نفر برتر جوایز نفیسی به قید قرعه اهدا می شه.</P> <P>مسابقه شماره 1: در این مسابقه که با نظر دوستان عزیز طراحی شده، تشخیص نام بازیگران کشورمون بر اساس کاریکاتور اونها هست. </P> <P>1- ابتدا باید به ادامه مطلب برید و تصاویر رو به دقت مشاهده کنید. </P> <P>2- بعد باید نام اونها رو به ترتیب در قسمت دیدگاه ها (نظرات) درج کنید.</P> <P>3- و در آخر باید نام و نام خانوادگی خودتون به همراه تلفن تماس رو در همون قسمت نظرات بنویسید. موفق باشید.</P> <P style="TEXT-ALIGN: right"><STRONG>جایزه نفر اول:</STRONG> یک عدد اسپیکر زیبای usb مخصوص لپ تاپ و&nbsp;کامپیوتر +&nbsp;مجموعه جدید و کامل بازیهای AngryBirds</P> <P style="TEXT-ALIGN: right"><STRONG>جایزه نفر دوم:</STRONG>&nbsp;شارژ ایرانسل یک صد هزار ریالی&nbsp;+&nbsp;مجموعه جدید و کامل بازیهای AngryBirds</P> <P style="TEXT-ALIGN: right"><STRONG>جایزه نفر سوم:</STRONG>&nbsp;شارژ ایرانسل پنجاه هزار ریالی +&nbsp;مجموعه جدید و کامل بازیهای AngryBirds</P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><STRONG>جهت هماهنگی و ارسال جوایز با برندگان تماس گرفته خواهد شد.</STRONG></P> text/html 2013-05-27T08:09:14+01:00 bayan2.mihanblog.com بنده ی خدا عشق حسین (ع) http://bayan2.mihanblog.com/post/87 <div class="box1"><div class="r"><div class="l"><div class="b"><div class="bl"><div class="br"><div class="t"><div class="tl"><div class="tr"><div class="m"><div id="system-message-container">&nbsp;</div><div class="comment_div"><div class="comment_editor"><textarea name="text" class="mceEditor" id="text" aria-hidden="true" style="width: 200px; height: 150px; display: none;" rows="80" cols="60"></textarea><span class="mceEditor defaultSkin mceRtl" id="text_parent" role="application" aria-labelledby="text_voice"><span class="mceVoiceLabel" id="text_voice" style="display: none;">Ri</span></span>* ظاهر خود را انتخاب کنید تا همگان بدانند عشق حسین(ع) حد و مرزی نمیشناسد : <br><br></div><div class="comment_photo"><div class="comment_avatar_box"><input name="avatar" type="radio" value="ma.jpg"><img class="comment_avatar_img" src="http://www.ashoora.ir/components/com_comment/avatar/48/ma.jpg"><input name="avatar" type="radio" value="mb.jpg"><img class="comment_avatar_img" src="http://www.ashoora.ir/components/com_comment/avatar/48/mb.jpg"><input name="avatar" type="radio" value="mc.jpg"><img class="comment_avatar_img" src="http://www.ashoora.ir/components/com_comment/avatar/48/mc.jpg"><input name="avatar" type="radio" value="md.jpg"><img class="comment_avatar_img" src="http://www.ashoora.ir/components/com_comment/avatar/48/md.jpg"><input name="avatar" type="radio" value="me.jpg"><img class="comment_avatar_img" src="http://www.ashoora.ir/components/com_comment/avatar/48/me.jpg"><input name="avatar" type="radio" value="mf.jpg"><img class="comment_avatar_img" src="http://www.ashoora.ir/components/com_comment/avatar/48/mf.jpg"></div><div class="comment_avatar_box"><input name="avatar" type="radio" value="mg.jpg"><img class="comment_avatar_img" src="http://www.ashoora.ir/components/com_comment/avatar/48/mg.jpg"><input name="avatar" type="radio" value="mh.jpg"><img class="comment_avatar_img" src="http://www.ashoora.ir/components/com_comment/avatar/48/mh.jpg"><input name="avatar" type="radio" value="mi.jpg"><img class="comment_avatar_img" src="http://www.ashoora.ir/components/com_comment/avatar/48/mi.jpg"><input name="avatar" type="radio" value="mj.jpg"><img class="comment_avatar_img" src="http://www.ashoora.ir/components/com_comment/avatar/48/mj.jpg"><input name="avatar" type="radio" value="mk.jpg"><img class="comment_avatar_img" src="http://www.ashoora.ir/components/com_comment/avatar/48/mk.jpg"><input name="avatar" type="radio" value="ml.jpg"><img class="comment_avatar_img" src="http://www.ashoora.ir/components/com_comment/avatar/48/ml.jpg"><input name="avatar" type="radio" value="mm.jpg"><img class="comment_avatar_img" src="http://www.ashoora.ir/components/com_comment/avatar/48/mm.jpg"><input name="avatar" type="radio" value="mn.jpg"><img class="comment_avatar_img" src="http://www.ashoora.ir/components/com_comment/avatar/48/mn.jpg"><input name="avatar" type="radio" value="mo.jpg"><img class="comment_avatar_img" src="http://www.ashoora.ir/components/com_comment/avatar/48/mo.jpg"></div><div class="comment_avatar_box"><input name="avatar" type="radio" value="wa.jpg"><img class="comment_avatar_img" src="http://www.ashoora.ir/components/com_comment/avatar/48/wa.jpg"><input name="avatar" type="radio" value="wb.jpg"><img class="comment_avatar_img" src="http://www.ashoora.ir/components/com_comment/avatar/48/wb.jpg"><input name="avatar" type="radio" value="wc.jpg"><img class="comment_avatar_img" src="http://www.ashoora.ir/components/com_comment/avatar/48/wc.jpg"><input name="avatar" type="radio" value="wd.jpg"><img class="comment_avatar_img" src="http://www.ashoora.ir/components/com_comment/avatar/48/wd.jpg"><input name="avatar" type="radio" value="we.jpg"><img class="comment_avatar_img" src="http://www.ashoora.ir/components/com_comment/avatar/48/we.jpg"><input name="avatar" type="radio" value="wf.jpg"><img class="comment_avatar_img" src="http://www.ashoora.ir/components/com_comment/avatar/48/wf.jpg"></div><div class="comment_avatar_box"><input name="avatar" type="radio" value="wg.jpg"><img class="comment_avatar_img" src="http://www.ashoora.ir/components/com_comment/avatar/48/wg.jpg"><input name="avatar" type="radio" value="wh.jpg"><img class="comment_avatar_img" src="http://www.ashoora.ir/components/com_comment/avatar/48/wh.jpg"><input name="avatar" type="radio" value="wi.jpg"><img class="comment_avatar_img" src="http://www.ashoora.ir/components/com_comment/avatar/48/wi.jpg"><input name="avatar" type="radio" value="wj.jpg"><img class="comment_avatar_img" src="http://www.ashoora.ir/components/com_comment/avatar/48/wj.jpg"><input name="avatar" type="radio" value="wk.jpg"><img class="comment_avatar_img" src="http://www.ashoora.ir/components/com_comment/avatar/48/wk.jpg"><input name="avatar" type="radio" value="wl.jpg"><img class="comment_avatar_img" src="http://www.ashoora.ir/components/com_comment/avatar/48/wl.jpg"><input name="avatar" type="radio" value="wm.jpg"><img class="comment_avatar_img" src="http://www.ashoora.ir/components/com_comment/avatar/48/wm.jpg"><input name="avatar" type="radio" value="wn.jpg"><img class="comment_avatar_img" src="http://www.ashoora.ir/components/com_comment/avatar/48/wn.jpg"><input name="avatar" type="radio" value="wo.jpg"><img class="comment_avatar_img" src="http://www.ashoora.ir/components/com_comment/avatar/48/wo.jpg"></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div> text/html 2013-05-22T06:58:59+01:00 bayan2.mihanblog.com بنده ی خدا شهادت http://bayan2.mihanblog.com/post/86 <P align=center><IMG style="WIDTH: 433px; HEIGHT: 324px" border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://media.afsaran.ir/sixCRa_535.jpg" width=409 height=334></P> <P><SPAN style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 18px; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); FONT-FAMILY: Tahoma, Geneva, sans-serif; COLOR: rgb(91,95,97)"><FONT color=#330033 size=2>شهادت مهر تایید خدای رحیم بر پرونده بندگان خاص خود است؛ شهادت ضلعی از مختصات </FONT></SPAN><SPAN style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 18px; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); FONT-FAMILY: Tahoma, Geneva, sans-serif; COLOR: rgb(91,95,97)"><FONT color=#330033 size=2>انسان کامل است؛ عشق به شهادت خبر از خیلی چیز ها می دهد؛</FONT></SPAN></P> text/html 2013-05-20T18:08:57+01:00 bayan2.mihanblog.com بنده ی خدا تبریک ولادت حضرت امام هادی (ع) http://bayan2.mihanblog.com/post/85 <P align=center><IMG style="WIDTH: 418px; HEIGHT: 325px" border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://www.ghorany.com/images/imam_hadi_shahadat_88_1.jpg" width=444 height=406></P> <P align=center><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://www.askquran.ir/gallery/images/499/1_Hashieha__39_.gif"><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://www.askquran.ir/gallery/images/499/1_Hashieha__39_.gif"><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://www.askquran.ir/gallery/images/499/1_Hashieha__39_.gif"><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://www.askquran.ir/gallery/images/499/1_Hashieha__39_.gif"><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://www.askquran.ir/gallery/images/499/1_Hashieha__39_.gif"><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://www.askquran.ir/gallery/images/499/1_Hashieha__39_.gif"></P> <P>ولادت دهمین اختر تابناک امامت و ولایتٰ حضرت امام علی النقی (ع) را به تمامی شیفتگان و شیعیان جهان تبریک و تهنیت عرض میکنیم. دنیای نقره ای من </P> text/html 2013-05-02T07:38:51+01:00 bayan2.mihanblog.com بنده ی خدا محبت مادر http://bayan2.mihanblog.com/post/84 <P align=center><IMG style="WIDTH: 422px; HEIGHT: 322px" border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://dl.topnaz.com/2013/04/%D9%85%D8%AD%D8%A8%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%B1.jpg" width=406 height=248></P> <P align=right>بدترین چیز اینکه محبت مادر رو با |هان| و |چیه؟| جواب بدی ... . بعد زنگ یه غریبه رو با |جانم | جواب بدی.</P> text/html 2013-04-25T18:55:07+01:00 bayan2.mihanblog.com بنده ی خدا حرف دل http://bayan2.mihanblog.com/post/83 <p align="center"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.ahl-ul-bayt.org/site/0/multimedia/image/116915_180679_m.jpg" alt=""></p> <p align="right">چه زیبا گفت آن جوان بحرینی که: ما در کشور خودمان فرزندان غریب سرزمین مان هستیم.</p> text/html 2013-04-21T14:17:49+01:00 bayan2.mihanblog.com بنده ی خدا خوشبختی http://bayan2.mihanblog.com/post/82 <p align="center"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.shahsavand.com/club/files/MyArticle3683232.jpg" alt=""></p> <p align="right">خوشبختی از آن کسی است که در فضای الحمدلله زندگی می کند.</p> text/html 2013-04-21T14:13:16+01:00 bayan2.mihanblog.com بنده ی خدا فتوای تخریب حرم امامان شیعه رسما صادر شد http://bayan2.mihanblog.com/post/81 <P align=center><IMG style="WIDTH: 379px; HEIGHT: 347px" border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1391/5/4/178168_289.jpg" width=568 height=560></P> text/html 2013-04-21T14:07:31+01:00 bayan2.mihanblog.com بنده ی خدا خدایا http://bayan2.mihanblog.com/post/80 <P align=center><IMG style="WIDTH: 411px; HEIGHT: 330px" border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://quranct.com/gallery/images/2982/1_2zsqws4.jpg" width=424 height=393></P> <P align=right>خدایا... تلخ است...تو باشی و ما ریزه خوار سفره ی آدمیان شویم؟</P> text/html 2013-04-19T07:16:23+01:00 bayan2.mihanblog.com بنده ی خدا پراید را کیلویی چند حساب می کنید؟ http://bayan2.mihanblog.com/post/79 <P align=center><IMG style="WIDTH: 426px; HEIGHT: 552px" border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://www.rouzegareno.ir/files/fa/news/1391/12/7/52694_202.jpg" width=480 height=369></P> <P align=right>دکتر احمدی نژاد در گفت و گوی تلویزیونی با کنایه به خودرو سازان گفت: پراید را کیلویی چند با مردم&nbsp;حساب می کنید؟</P> text/html 2013-04-17T05:00:46+01:00 bayan2.mihanblog.com بنده ی خدا چرا اول دیگران؟؟ http://bayan2.mihanblog.com/post/78 <P align=center><IMG style="WIDTH: 420px; HEIGHT: 326px" border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://s1.picofile.com/file/7326167525/hejabpix_blogfa_com_14.jpg" width=597 height=404></P> <P align=right>چرا اول دیگران؟؟</P> <P align=right>باید از خودم شروع کنم.</P> <P align=right>این بار من نگاهم رو از نامحرم میپوشونم.</P> text/html 2013-04-17T04:54:25+01:00 bayan2.mihanblog.com بنده ی خدا سی دی زندگی http://bayan2.mihanblog.com/post/77 <P align=right><IMG style="WIDTH: 427px; HEIGHT: 313px" border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://www.chapnegar.com/images/WRITE%20DVD.GIF" width=533 height=452></P> <P align=right>وای از اون روزی که سی دی زندگیمون رو بزارن تو دستامونو بگن برو نگاه کن.</P> <P align=right>- خدایا میشه بعضی از قسمتاشو پاک کنم؟؟؟</P> text/html 2013-04-17T04:46:07+01:00 bayan2.mihanblog.com بنده ی خدا مادر خوبی ها http://bayan2.mihanblog.com/post/76 <P align=center><IMG style="WIDTH: 426px; HEIGHT: 326px" border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://www.funpatogh.com/uploads/admin/6f098f722a1e7cb5a4fd10adb961b6f67.jpg" width=815 height=766></P> text/html 2013-04-16T08:59:40+01:00 bayan2.mihanblog.com بنده ی خدا دانلود سخنرانی استاد پناهیان http://bayan2.mihanblog.com/post/75 <P align=right><IMG style="WIDTH: 427px; HEIGHT: 343px" border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://rajanews.com/Files_Upload/50909.jpg" width=603 height=388></P> <P align=right>سلام مجدد خدمت دوستان. امروز سخنرانی حجة الاسلام پناهیان رو برای دانلود گذاشتم. موضوع این بحث انعطاف پذیری مومنانه و منافقانه است که امیدوارم مورد استفادتون قرار بگیره. برای دانلود به ادامه مطلب برید...</P> text/html 2013-04-16T08:53:47+01:00 bayan2.mihanblog.com بنده ی خدا دانلود مداحی حاج محمود کریمی http://bayan2.mihanblog.com/post/74 <P align=right><IMG style="WIDTH: 409px; HEIGHT: 208px" border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://delsukhtehgan.ir/wp-content/uploads/2012/10/karimi-moharam1.jpg" width=571 height=251></P> <P align=right>سلام خدمت دوستان عزیز. به مناسبت ایام فاطمیه یه کلیپ زیبا رو از حاج محمود کریمی آماده کردیم که امیدوارم مورد استفادتون قرار بگیره. برای دانلود به ادامه مطلب مراجه کنید ...</P>